قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

 1- رعایت شعائر دینی و رعایت حسن رفتار و اخلاق با سایر دانش آموزان همچنین رعایت ادب و احترام نسبت به اساتید و دیگر پرسنل آموزشگاه
2- حضور به موقع در آموزشگاه و خروج از آن در پایان ساعت مقرر
3- استفاده از لباس , کفش و جوراب ساده و مناسب برای دانش آموزان پسر و رعایت حجاب مناسب برای دختران
4- خودداری از به کار بردن و سایل تجملی و آرایشی و پرهیز از آوردن اشیاء گرانبها و وسایل غیر مرتبط با امور تحصیلی و آموزشی- در صورت مفقودی اشیا گرانبها آموزشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد .
5- مراقبت از وسائل شخصی و اهتمام در حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان آموزشگاه ( چنانچه دانش آموز به وسائل و ساختمان آموزشگاه یا سایر دانش آموزان خسارت وارد آورد ؛ باید خسارت وارده توسط دانش آموز یا ولی ایشان جبران شود).
6- بیش از 2جلسه غیبت (غیر موجه) دانش آموز از کلاس حذف خواهد شد و دانش آموز از حضور در امتحان پایانی محروم خواهد شد . بیشتر از 4 جلسه غیبت موجب حذف از کلاس و تکرار ترم خواهد بود .
تبصره : در صورت موجه بودن جلسات غیبت دانش آموز ملزم به گذراندن جلسات جبرانی است .
7- تاخیر بیش از 3مورد موجب کسر نمره در امتحان پایانی خواهد شد . ( معادل یک جلسه غیبت به حساب می آید ).
8- همراه داشتن تلفن همراه –تبلت و ... در کلاس و استفاده از این گونه وسائل ممنوع است . درصورت همراه داشتن توسط موسسه ضبط و تاپایان ترم تحویل داده نخواهد شد .
9- در صورتی که امکان شرکت در یک جلسه یا جلساتی از کلاس مقدور نباشد . ولی دانش آموز موظف است قبل از شروع کلاس به موسسه اطلاع دهد .

10- مسئولیت مطالعه دروس را به خود دانش آموز محول کرده ولی به طور مستمر بر روند مطالعه دروس فرزند خود نظارت نمایید.
11- با توجه به دستورالعملها و بخشنامه های موجود هیچکدام از دبیران و اساتید محترم موسسه مجاز به تدریس خصوصی (در منزل یا محل دیگر) شاگردان تحت آموزش خود نیستند و چنانچه برخی از دانش آموزان علاوه بر کلاس نیاز به تدریس اضافی داشته باشند در صورت در خواست اولیا دانش آموز فقط تحت نظارت موسسه در گروه های درسی کوچک 1الی 5نفره آموزش داده خواهند شد.
12- جهت جبران روزهای تعطیل در طول سال، کلاس های جبرانی برگزار خواهد شد دانش آموز باید در تمامی جلسات تعیین شده حضور یابد.

13- کلاس های جبرانی جزء جلسات ترم محسوب می شوند.
 

1- با توجه به ظرفیت محدود هر کلاس ,دانش آموز موظف است جهت ثبت نام قطعی و قرارگرفتن در کلاس شهریه خود را به طور کامل تسویه نمایددر غیر این صورت امکان قرار گرفتن در لیست نهایی کلاس و حضور در کلاس را ندارد .
2- تسویه کامل شهریه جهت دریافت پک و اقلام آموزشی الزامی می باشد .

3- انتقال دانش آموز پس از شروع کلاس به ترم بعد ممنوع می باشد .
4- حضور در امتحان پایانی اجباریست ؛ در صورت غیبت موجه با هماهنگی مدیریت موسسه و با دریافت هزینه آزمون مجدد برگزار خواهد شد .


5- با توجه به اینترنتی بودن ثبت نام در ترم های بعد, جهت قرارگرفتن در لیست کلاس مراجعه به سایت و ثبت نام اینترنتی و پرداخت شهریه به صورت اینترنتی می باشد. ( شرط قرارگیری در لیست کلاس شماره سند ثبت نام اینترنتی می باشد)
 

1. دانش آموز موظف است جهت پیش ثبت نام  و قرار گرفتن در لیست پیش ثبت نام حداقل 50 درصد شهریه خود را پرداخت نماید   (لازم به ذکر است  مبلغ پیش ثبت نام به صورت علی الحساب می باشد ).

2. با توجه به ظرفیت محدود  هر کلاس ,دانش آموز موظف است جهت ثبت نام قطعی و قرارگرفتن در کلاس شهریه خود را به طور کامل تسویه نماید در غیر این صورت امکان قرار گرفتن در لیست نهایی کلاس و حضور در کلاس را ندارد .

3. تسویه کامل شهریه جهت دریافت پک و اقلام آموزشی الزامی می باشد .

4.انتقال دانش آموز پس از شروع کلاس به ترم بعد ممنوع می باشد .

5. حضور در امتحان پایانی اجباریست ؛ در صورت غیبت موجه با هماهنگی مدیریت موسسه و با دریافت هزینه آزمون مجدد برگزار خواهد شد .

6.با توجه به اینترنتی بودن ثبت نام در ترم های بعد, جهت قرارگرفتن در لیست کلاس مراجعه به سایت و ثبت نام اینترنتی و پرداخت شهریه به صورت اینترنتی می باشد.

7. پس از شروع ترم و تشکیل کلاس و اعلان به دانش آموز ؛ انصراف از کلاس و استرداد شهریه به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد.

 8. در صورت انصراف قبل از شروع ترم تا یک روز قبل از شروع کلاس 30 درصد از کل شهریه کسر و الباقی وجه پس از تایید فیش توسط  مدیریت روز  5 شنبه آخر ماه   مسترد خواهد شد . 

موسسه عصر طنین راه اندیشه (عطرا)